II Regionalny Kongres Gospodarczy „Opolskie dla Biznesu”

II Regionalny Kongres Gospodarczy „Opolskie dla Biznesu” odbędzie się 13 października 2023 r. w godz. 9:00–14:00 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu, ul. Wrocławska 158

DLA PRZEDSIEBIORCÓW

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

BAZA USŁUG

OFERTA TECHNOLOGICZNA

BAZA PATENTÓW

USŁUGI DOFINANSOWANE

INFRASTRUKTURA

NASI PARTNERZY BIZNESOWI

DLA PRACOWNIKÓW

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla pracowników i naukowców

KOMERCJALIZACJA

SZKOLENIA

PROJEKTY

Usługi informacyjno-doradcze w projekcie “Własność intelektualna w Twojej firmie”

Dofinansowanie unijne można uzyskać na pokrycie 90% lub 95% kosztów usługi identyfikacji własności intelektualnej świadczonej w ramach projektu. Celem projektu Urzędu Patentowego RP jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz uświadomienie ich co do możliwości czerpania korzyści z tej ochrony.

Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii na mapie Opola