Konferencja “Kompetencje w sektorze chemicznym w dobie cyfryzacji oraz zielonego ładu”

Tematyka konferencji obejmuje aktualne wyzwania sektora chemicznego i wynikające z tego potrzeby kompetencyjne pracowników i osób wchodzących na rynek pracy, wybrane sposoby pozyskiwania pożądanych kompetencji wraz z przykładami ich realizacji oraz możliwości i perspektywy rozwoju branży na podstawie realizowanych i planowanych projektów edukacyjno-badawczych. czytaj więcej →

Konferencja Deep Tech Summit

Konferencja edukująca inwestorów, founderów startupów, menedżerów, przedsiębiorców, naukowców oraz partnerów międzynarodowych. Udział online w Deep Tech Academy w ramach Deep Tech Summit 2022 jest bezpłatny. Transmisja online Deep Tech Academy w dniu 16.11.2022 r. czytaj więcej →

Kurs online „Automatyzacja i robotyzacja firmy”

Dowiedz się czym jest robotyzacja i automatyzacja procesów, z jakich źródeł publicznych można finansować projekty z zakresu robotyzacji i automatyzacji, jak ocenić gotowość organizacji do robotyzacji i automatyzacji, jakie są technologie i gotowe rozwiązania chmurowe, które już dziś szybko i tanio wesprą procesy automatyzacji. czytaj więcej →

Webinar – Bony na cyfryzację

Bezpłatny webinar już 13.09.2021 r. Celem działania Bony na cyfryzacje jest wsparcie finansowe MŚP w zakresie zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowej. Projekt przewiduje maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych do 85% czytaj więcej →

Bezpłatny webinar: Nowe dotacje na cyfryzację przedsiębiorstw – pozyskaj do 300 000,00 zł na rozwój swojej firmy

Działania, na które można uzyskać bon, to m.in.: 1) zakup usług programistycznych i/lub zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego, 2) zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego czytaj więcej →

Uniwersytet Opolski współpracuje z Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o.

Firma specjalizuje się w dostarczaniu organizacjom biznesowym oraz ośrodkom naukowo-badawczym profesjonalnych tłumaczeń specjalistycznych, a także usług doradczych i szkoleniowych. W swoim portfolio firma posiada projekty zrealizowane na rzecz największych firm i instytucji w Polsce i na świecie, np. tłumaczenie treści prawnych, regulaminów i zasad ubiegania się oraz otrzymywania odszkodowań przez osoby poszkodowane w zamachu 11 września 2001 r., wykonane dla amerykańskiego funduszu September 11th Victim Compensation Fund. W ramach podpisanej umowy udostępniane będą oferty pracy i staży; możliwe będzie także odbycie praktyk studenckich i staży, a także organizowane będą wykłady i szkolenia. czytaj więcej →

Uniwersytet Opolski współpracuje z Fielmann Polska Sp. z o.o.

W wyniku nawiązanej współpracy Uniwersytet otrzymał wartościowy sprzęt, który doposażył pracownię optometrii Instytutu Fizyki. Współpraca obejmie organizację praktyk i staży studentów i pracowników, podnoszenie kwalifikacji przez organizację szkoleń, udział w projektach czy wspólną organizację wydarzeń, integrację i koordynację badań naukowych z potrzebami gospodarki. czytaj więcej →