Analiza przed-innowacyjna oraz wsparcie procesu wdrażania innowacji

Analiza przed-innowacyjna oraz wsparcie procesu wdrażania innowacji Opis Analiza potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa, zaproponowanie rozwiązań innowacyjnych w obszarach finansowych, organizacyjnych, produktowych; wspieranie i prowadzenie procesu wdrażanie...

Analiza zachowań rynkowych podmiotów

Analiza zachowań rynkowych podmiotów Opis Badanie postaw, zachowań, opinii, poglądów uczestników wybranych rynków we wskazanym kontekście. U_E.6Numer usługi Więcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul....

Analiza mikrobiologiczna żywności lub płodów rolnych

Analiza mikrobiologiczna żywności lub płodów rolnych Opis Analiza mikrobiologiczna żywności lub płodów rolnych. U_D.35Numer usługi Więcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054...

Pomiary Rn-222

Pomiary Rn-222 Opis Pomiary stężeń radonu (Rn-222) w budynkach, w miejscach pracy, w powietrzu glebowym i w wodzie. Określenie średniorocznego stężenia radonu (z obliczeń). U_D.5Numer usługi Więcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i...