Badania literaturoznawcze

Badania literaturoznawcze Opis Prowadzenie badań literaturoznawczych w obszarze literatur niemieckojęzycznego obszaru językowego od osiemnastego wieku do współczesności. U_L.25Numer usługi Więcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii...