Wsparcie merytoryczne związane z obsługą i wyjaśnianiem incydentów bezpieczeństwa informacji związanych z ujawnieniem osobom nieuprawnionym informacji prawnie chronionych w szczególności stanowiących tajemnicę bankową lub tajemnicę przedsiębiorstwa

Wsparcie merytoryczne związane z obsługą i wyjaśnianiem incydentów bezpieczeństwa informacji związanych z ujawnieniem osobom nieuprawnionym informacji prawnie chronionych w szczególności stanowiących tajemnicę bankową lub tajemnicę przedsiębiorstwa Opis Wsparcie...

Wsparcie merytoryczne związane z opracowywaniem projektów regulacji wewnętrznych związanych z ochroną oraz z obiegiem informacji prawnie chronionych w szczególności stanowiących tajemnicę bankową lub tajemnicę przedsiębiorstwa

Wsparcie merytoryczne związane z opracowywaniem projektów regulacji wewnętrznych związanych z ochroną oraz z obiegiem informacji prawnie chronionych w szczególności stanowiących tajemnicę bankową lub tajemnicę przedsiębiorstwa Opis Wsparcie merytoryczne związane z...

Opracowywanie lub opiniowanie w Bankach procedury anonimowego zgłaszania wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach – radzie nadzorczej banku, naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych

Opracowywanie lub opiniowanie w Bankach procedury anonimowego zgłaszania wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach – radzie nadzorczej banku, naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych Opis W ramach procedur, Bank...

Opracowywanie lub opiniowanie pod kątem zgodności z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Wytycznymi i Komunikatami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej projektu wewnętrznej procedury w zakresie anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Opracowywanie lub opiniowanie pod kątem zgodności z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Wytycznymi i Komunikatami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej projektu wewnętrznej procedury w zakresie anonimowego zgłaszania przez...

Opracowywanie lub opiniowanie pod kątem zgodności z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Wytycznymi i Komunikatami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej projektu wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Opracowywanie lub opiniowanie pod kątem zgodności z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Wytycznymi i Komunikatami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej projektu wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu...

Doradztwo metodyczne

Doradztwo metodyczne Opis Współpraca z instytucjami edukacyjnymi (np. szkoły) oraz wydawnictwami w zakresie edukacji i materiałów do nauki j. niemieckiego. U_L.30Numer usługi Więcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu...