Kurs języka polskiego

Kurs języka polskiego Opis Kurs języka polskiego przygotowujący do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. U_J.10Numer usługi Więcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul....

Kursy w zakresie niemieckiego języka biznesu

Kursy w zakresie niemieckiego języka biznesu Opis Usługa polega na przeprowadzeniu specjalistycznych kursów w zakresie rosyjskiego języka biznesu z elementami korespondencji handlowej. U_J.9Numer usługi Więcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy...

Kursy w zakresie rosyjskiego języka biznesu

Kursy w zakresie rosyjskiego języka biznesu Opis Usługa polega na przeprowadzeniu specjalistycznych kursów w zakresie rosyjskiego języka biznesu z elementami korespondencji handlowej. U_J.8Numer usługi Więcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy...

Kursy w zakresie francuskiego języka biznesu

Kursy w zakresie francuskiego języka biznesu Opis Usługa polega na przeprowadzeniu specjalistycznych kursów w zakresie francuskiego języka biznesu z elementami korespondencji handlowej. U_J.7Numer usługi Więcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu...