Opracowanie biznesplanu

Opracowanie biznesplanu Opis W ramach sporządzania biznes planu prowadzimy następujące działania: określenie wspólnie z Klientem celu i zakresu biznes planu, dokonanie prezentacji planowanego przedsięwzięcia gospodarczego, opracowanie harmonogramu przedsięwzięcia,...