Usługi informacyjno-doradcze w projekcie “Własność intelektualna w Twojej firmie”

Usługi informacyjno-doradcze w projekcie “Własność intelektualna w Twojej firmie”

Dofinansowanie unijne można uzyskać na pokrycie 90% lub 95% kosztów usługi identyfikacji własności intelektualnej świadczonej w ramach projektu. Celem projektu Urzędu Patentowego RP jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz uświadomienie ich co do możliwości czerpania korzyści z tej ochrony.