Infrastruktura Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytet Opolski dysponuje nowoczesną infrastrukturą badawczą, która zapewnia idealne warunki do powstawania nowych rozwiązań oraz synergii osiągnięć nauki i przemysłu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą infrastruktury komercyjnej Uniwersytetu Opolskiego.

Sale wykładowe

Sala komputerowa

Kabiny symultaniczne

Spektrometr półprzewodnikowy gamma, firmy Canberra z germanowym detektorem koaksjalnym o dużej zdolności rozdzielczej

Monitor radonowy AlphaGUARD

Analizator rtęci AMA 254

Spektrometr absorpcji atomowej Thermo 3500

Piezoelektryczny młynek hydrometryczny

Tlenomierz

Spektrofotometr UV-Vis

Analizator rtęci AMA 254

Absorpcyjny spektrometr atomowy iCE 3500 firmy Thermo Electron Corporation (USA)

Mineralizator mikrofalowy Speedwave Four firmy Berghof, DE

Rezonans magnetyczny

Tomograf komputerowy

Stanowisko laboratoryjne przeznaczone do badań związanych z wirtualizacją zasobów IT

Drukarka 3D (Zprinter® 450)

Skaner 3D (ZScanner® 700CX)

Laptopy z programem SPSS

Komputery z programem SPSS

Mobilny kolposkop EVA 3.0 PLUS

Spektofotometr do analizy mikro-objętości roztworów NANODROP ONEC

Mikrokalorymetr MicroCalPEAQ-ITC

Aparaty laboratoryjne – titrator METROHM

Spektofotometr UV-VIS Cintra 3030

Aparat PERICAM PSI NR IMAGER CART Dell

Urządzenie do karboksyterapii JULIE UNIQUE

Urządzenie do czyszczenia wodorowego HEBE HYDROGENIUM+

Urządzenie do infuzji tlenowej DERMAOXY

Urządzenie do oksyabrazji – kombajn

Ultrasonograf dermiński DERMA MED (114)

Kamera do diagnostyki skóry EVO KAMERA EVOLUTION

Urządzenie BS Laser GSD SPTF

Visioscope PC 35- firma Courage + Khazaka electronic GMbH

Visiopor PP 34- firma Courage + Khazaka electronic GMbH

Derma Unit SSC3- firma Courage + Khazaka electronic GMbH

Tanita DC – 430 P MA – Wieloczęstotliwościowy Analizator Składu Ciała

Analizator składu ciała InBody 120

Zestaw ergospirometryczny mobilny do badań ergospirometrycznych na bieżni i cykloergometrze zintegro

Zestaw do analizy aktywności bioelektrycznej mięśni Ultium

Urządzenie Myotone

Bieżnia Zebris FDM-T

Aparat do terapii falą uderzeniową

Aparat USG Mindray Z-5

Platforma dynamograficzna ACCUGAIT

Mikroskop polaryzacyjny Zeiss Jenapol z przystawką niskotemperaturową Linkama, 2001

Dyfraktometr rentgenowski “Xcalibur” firmy Oxford Diffraction wyposażony w przystawkę niskotemperaturową umożliwiającą pomiary w zakresie 80–370 K, 2001

Zestaw PuriFlesh „Interchim” do chromatografii preparatywnej typu Flesh, 2015

Komora laminarna Esco, 2009

Wirówka MPW 260R z chłodzeniem, 2014

Spektrofotometr RayLeigh UV-2601, 2014

Homogenizer ultradźwiękowy, Hielsher UP200T, 2013

Fotobioreaktor laboratoryjny „Solaris” z dedykowanym systemem oświetlenia „Elara”, 2012

Autoklaw próżniowy, 2012

Zestaw do wysokorozdzielczej chromatografii cienkowarstwowej HPTLC, 2016

Mikroskop odwrócony z przystawką do fluorescencji i kontrastem fazowym OptaTech, 2012

Uniwersalny mikroskop badawczy Olympus CX41, 2003

Spektrofotometr UV-Vis Hitachi U 2810, 2007

Zestawy do badań polimeryzacji głównie związków winylowych

Reometr Ta Instrument Discovery HR20. Rok produkcji: 2020

Aparat do preparatywnego frakcjonowania PREP mc2.

Skaningowy mikroskop elektronowy SEM z przystawką EDS, Hitachi TM 3000, 2010

Ogrzewane prasy hydrauliczne

Maszyna wytrzymałościowa

Plastomer Aflow, Zwick/Roell, typ BMF-005, 2011

Młot do badań udarnościowych HIT50, Zwick/Roell, 2011

XENOTEST, Alpha LM High Energy, 1998

Mikrowytłaczarka laboratoryjna firmy Zamak, Typ IMM-5, 2011

Mikrowytłaczarka laboratoryjna firmy Zamak, Typ IM-15, 2011

Wytłaczarka jednoślimakowa W25/30D, produkcji METALCHEM Toruń, wyposażona w wymienną dyszę otworową oraz szczelinową do otrzymywania granulatu lub folii polimerowej, 1999

System do analizy termicznej, TGA 2050, oraz DSC 2010 z przystawkami firmy Mettler Toledo, 2013

Wezerometr Ci4000, 2013

Komora Xenotest Alpha HE

Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem Hettich UNIVERSAL 320 R

Aparat do elektroforezy pionowej w żelu poliakryloamidowym SDS-PAGE – Bio-Rad

System do chromatografii średniociśnieniowej NGC Bio-Rad

Spektrofotometr CARY 100; UV-VIS dwuwiązkowy z przystawką Peltiera w zakresie 0-100 st. C, 2005

Spektrofotometr UV-VIS, M 40, 1980

Chromatograf gazowy z detektorem masowym (GCMS ); typ TriPlus, Trace GC Utlra, ITQ 1100 i Focus GC; 2009

Spektrometr mas micrOTOF – QII z jonizacją ESI i APCI sprzężony z chromatografem cieczowym (LC-MS), Bruker Daltonik GmbH i Dionex 2011

Spektrometr FTIR Nicolet Nexus, 2002

Spektrometr podczerwieni, PU 9804, 1990

Spektrometr NMR Bruker UltraSshield 400 MHz, 2005

Wysokosprawny chromatograf cieczowy, Beckman HPLC, 1991

Elektroforeza kapilarna z detektorami UV-VIS, PDA oraz LIF, Beckman PA800plus, 2010

Elektroforeza kapilarna z detektorem DAD, Beckman PA800plus, 2013

Schładzacz zanurzeniowy Julabo FT902, 2011

Wysokosprawny chromatograf cieczowy Dionex UltiMate 3000 z detektorem dwufalowym UV-Vis 190-800nm, 2011

Termocykler Eppendorf Personal, 2006

Liofilizator Labconco FreeZone 2.5, 2005

Wirówka preparatywna z chłodzeniem Sorvall Evolution RC (Thermo Scientific), 2011

Wirówka półpreparatywna z chłodzeniem Eppendorf 5810R, 2006

Aparat Karla Fischera do oznaczania wody, Mettler DL 35, 1999

System do równoległego odparowywania próbek, 2016

Automatyczny, niskociśnieniowy ekstraktor SPE do fazy stałej GILSON GX-271 ASPEC, 2013

Koncentrator próbek w atmosferze azotu RapidVap Vertex firmy Labconco Corporation, 2013

Sublimator szklany z ruchomą strefą chłodzenia, przystosowane do pracy pod zmniejszonym ciśnieniem, pompa próżniowa

Reaktor do syntez, ogrzewane elektrycznie, z elektroniczną kontrolą temperatury

Naświetlacz UV z optyką kwarcową do badań fotochemicznych, termostatowany uchwyt do kuwet, miernik promieniowania UV

Plastomer Aflow, Zwick/Roell, typ BMF-005, 2011

Spektrometr UV/VIS/NIR Jasco V-570 PC z przystawką temperaturową, 2005

Spektrofotometr VIS-METREK SP-830, 1999

Spektrofotometr JASCO 650 UV-Vis, 2010

Spektrofotometr: JASCO 670 UV-Vis-NIR z kulą całkującą, 2010

Spektrofotometr UV-VIS (Beckman), UNICAM UV 310, 1999

Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (GC-MS) HP 5890/2, 1997

Chromatograf gazowy sprzężony z integratorem Hewlett-Packard ser. II, 1992

Wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem z matryca diodową, Ultimate 3000, Dionex, 2008

Wysokosprawny chromatograf cieczowy Varian Polaris, z dwufazowym detektorem UV-Vis w zakresie 190-900 nm, 2004