KOMERCJALIZACJA

Uniwersytet Opolski jest członkiem Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii PACTT

PACTT jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli uczelnianych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. Porozumienie ma charakter ogólnopolski. W skład porozumienia wchodzą jednostki są odpowiedzialne za transfer wiedzy i ochronę własności intelektualnej z najlepszych polskich: uniwersytetów, uczelni technicznych, rolniczych, medycznych, ekonomicznych, uczelni niepublicznych, a także przedstawiciele instytutów Polskiej Akademii Nauk, Instytutów badawczych oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Uczelnie i jednostki naukowe reprezentowane w PACTT poprzez centra transferu technologii oferują dostęp do ponad 65 000 naukowców w Polsce i ponad 14 000 patentów i zgłoszeń patentowych.

Strona Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii:  https://pactt.pl

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją “Vademecum transferu technologii”, która powstała w ramach realizowanego przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (PACTT) projektu z Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022 (nr proj. 005/RID/2018/19). Jednym z celów niniejszej publikacji zmiana postrzegania transferu technologii z uczelni wyższych przez przedsiębiorców.