UNIWERSYTECKIE CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII

 

 

 

 

 

 

 

DOM STUDENTA “KMICIC” (parter), pok. 2

45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 31

e-mail: transferwiedzy@uni.opole.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Dyrektor UCTWiT

dr inż. Iwona Pisz

e-mail: ipisz@uni.opole.pl

dr Sabina Macioszek
tel. +48 77 452 70 54
mgr Karolina Trościanka
tel. +48 77 452 70 54
 
 
 

Napisz do nas