Usługa zrealizowana w firmie Form At Wood Sp. z o.o. w ramach projektu Urzędu Patentowego RP “Własność intelektualna w Twojej firmie”

Kolejny sukces na koncie Uniwersytetu Opolskiego i pozytywna opinia pracowników firmy Form At Wood Sp. z o.o. na temat współpracy podjętej w ramach projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie” realizowanego przez Urząd Patentowy RP.

Uniwersytet Opolski jest wykonawcą usług informacyjno-doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw w województwie opolskim oraz śląskim w ramach projektu Urzędu Patentowego RP „Własność intelektualna w Twojej firmie”. W ostatnich tygodniach odbiorcą takiej usługi była spółka Form At Wood z siedzibą w Schodniej. Spółka jest producentem innowacyjnych produktów z drewna, w tym ozdobnych paneli ściennych. Jej produktu cieszą się dużym zainteresowaniem w Polsce i w wielu krajach na całym świecie.

Dr Andrzej Drzewiecki pracownik Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, dokonał oceny sytuacji firmy z uwzględnieniem dotychczasowej strategii ochrony własności intelektualnej. Spółka otrzymała profesjonalne wsparcie informacyjno-doradcze. Przeprowadzono analizę SWOT oraz opracowano zestaw rekomendacji w zakresie ochrony własności intelektualnej. Przygotowano również wykaz narzędzi oraz procedur niezbędnych do wdrożenia polecanych rozwiązań, a także zaproponowano harmonogram ich realizacji wraz z szacowanymi kosztami.

Spółka Form At Wood pozytywnie oceniła jakość oferowanej usługi. W ankiecie ewaluacyjnej firma wskazała, że rekomendacje zamieszczone w raporcie dobrze wpłyną na kierunek rozwoju firmy i wdrożenie nowych rozwiązań. Spółka poleciłaby skorzystanie z usługi innym przedsiębiorcom.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego: http://transferwiedzy.uni.opole.pl/uslugi-informacyjno-doradcze-w-projekcie-wlasnosc-intelektualna-w-twojej-firmie/ lub bezpośrednio na stronie projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie”:  https://uprp.gov.pl/pl/wlasnosc-intelektualna-w-twojej-firmie

Zapraszamy również na stronę i media społecznościowe naszego klienta, firmy Form At Wood Sp. z o.o.: