USŁUGI DOFINANSOWANE

NASZA OFERTA

 

Usługi dla mikro, małych i średnich firm

Uniwersytet Opolski jest jedną z istotnych Instytucji Otoczenia Biznesu IOB, która może świadczyć usługi specjalistyczne dla mikro, małych i średnich firm z województwa opolskiego w ramach projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki OCRG “Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji na terenie województwa opolskiego”, RPOP.02.03.00-16-0001/17-00 w ramach RPO WO na lata 2014-2020, pt. Wsparcie na specjalistyczne usługi mogą dostać mikro, małe i średnie firmy z województwa opolskiego w wysokości do 50 tys. złotych dotacji lub do 150 tys. zł promesy.

Usługi dotyczyć mogą: doradztwa prawnego, finansowo-księgowego, wejścia na rynki zagraniczne, pozyskania patentów czy zakup płatnych baz danych, analiz czy raportów.

Pełna lista możliwych do wsparcia usług jest dostępna na stronie Uniwersytetu Opolskiego w zakładce „BIZNES”.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie PROJEKTU.