Usługi informacyjno-doradcze w projekcie “Własność intelektualna w Twojej firmie”

Tytuł projektu: Własność intelektualna w Twojej firmie

Okres realizacji projektu: 01.10.2021 r. – 31.10.2022 r.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie unijne można uzyskać na pokrycie 90% lub 95% kosztów usługi identyfikacji własności intelektualnej świadczonej w ramach projektu.

O projekcie:

Celem projektu Urzędu Patentowego RP jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz uświadomienie ich co do możliwości czerpania korzyści z tej ochrony.

Na podstawie szczegółowego wywiadu z przedsiębiorcą Wykonawcy przygotowują raport z rekomendacjami. Taki dokument zawiera m.in. analizę stanu obecnej ochrony praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie (np. informacje o wykorzystywanych sposobach ochrony własności intelektualnej; analizę działalności przedsiębiorcy pod kątem wykorzystania narzędzi i sposobów ochrony własności intelektualnej, informacje na temat zidentyfikowanych luk w systemie ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej). W raporcie znajdą się również rekomendacje dalszych działań, np.: rekomendacje w zakresie ochrony własności intelektualnej dla przedsiębiorcy dotyczące konkretnych obszarów funkcjonowania firmy; szacowany koszt implementacji rekomendowanych rozwiązań czy propozycje programów dalszego wsparcia publicznego MŚP.

Raport zawiera informacje, które mają charakter rekomendacji, a decyzja, co do podjęcia konkretnych działań, należy wyłącznie do przedsiębiorcy.