Zrealizowana usługa dla firmy Drinks of Life w ramach projektu Urzędu Patentowego RP “Własność intelektualna w Twojej firmie”

Uniwersytet Opolski jest wykonawcą usług informacyjno-doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw w województwie opolskim oraz śląskim w ramach projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie”. Pierwszą realizację mamy za sobą.

Odbiorcą usługi realizowanej w ramach projektu Urzędu Patentowego RP „Własność intelektualna w Twojej firmie” była spółka Drinks of Life z siedzibą w Wiśle, która jest producentem napojów zdrowotnych, w tym wyjątkowej opartej na domowej recepturze kombuchy „Nasza Kombucha”.

Pracownik Uniwersytetu Opolskiego dr Andrzej Drzewiecki dokonał oceny sytuacji firmy z uwzględnieniem dotychczasowej strategii ochrony własności intelektualnej. Spółce udzielono profesjonalnego wsparcia informacyjno-doradczego w tym zakresie, przeprowadzono też analizę SWOT. W wyniku badania opracowano zestaw rekomendacji w zakresie ochrony własności intelektualnej. Przygotowano wykaz narzędzi oraz procedur niezbędnych do wdrożenia polecanych rozwiązań. Zaproponowano harmonogram ich realizacji oraz oszacowano koszty.

Drinks of Life sp. z o.o. doceniła trud włożony w przygotowanie raportu, który jest końcowym wynikiem projektu. W ankiecie ewaluacyjnej spółka podkreśliła, że usługa została zrealizowana na bardzo wysokim poziomie, co pozwoliło na lepsze poznanie i zrozumienie zagadnień wartości niematerialnych i prawnych w przedsiębiorstwie.

Zapraszamy kolejnych przedsiębiorców do przystąpienia do projektu.

Więcej informacji można uzyskać w Uniwersyteckim Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego: e-mail: transferwiedzy@uni.opole.pl oraz bezpośrednio na stronie projektu Własność intelektualna w Twojej firmie: https://uprp.gov.pl/pl/wlasnosc-intelektualna-w-twojej-firmie

Zapraszamy również na strony naszego klienta – firmy Drinks of Life Sp. z o.o. i jego produktów „Nasza Kombucha”: https://www.facebook.com/NaszaKombuchaDrinksOfLife