BAZA USŁUG

KATEGORIE USŁUG:

Twój tytuł idzie tutaj

Twój tytuł idzie tutaj

Twój tytuł idzie tutaj

Twój tytuł idzie tutaj

NASZE USŁUGI:

Wsparcie merytoryczne związane z obsługą i wyjaśnianiem incydentów bezpieczeństwa informacji związanych z ujawnieniem osobom nieuprawnionym informacji prawnie chronionych w szczególności stanowiących tajemnicę bankową lub tajemnicę przedsiębiorstwa

Opis Wsparcie merytoryczne związane z obsługą i wyjaśnianiem incydentów bezpieczeństwa informacji związanych z ujawnieniem osobom nieuprawnionym informacji prawnie chronionych w szczególności stanowiących tajemnicę bankową lub tajemnicę przedsiębiorstwa.Numer...

Wsparcie merytoryczne związane z opracowywaniem projektów regulacji wewnętrznych związanych z ochroną oraz z obiegiem informacji prawnie chronionych w szczególności stanowiących tajemnicę bankową lub tajemnicę przedsiębiorstwa

Opis Wsparcie merytoryczne związane z opracowywaniem projektów regulacji wewnętrznych związanych z ochroną oraz z obiegiem informacji prawnie chronionych w szczególności stanowiących tajemnicę bankową lub tajemnicę przedsiębiorstwa.Numer usługiWięcej informacji...

Opracowywanie lub opiniowanie w Bankach procedury anonimowego zgłaszania wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach – radzie nadzorczej banku, naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych

Opis W ramach procedur, Bank zapewnić musi pracownikom, którzy zgłaszają naruszenia, ochronę co najmniej przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie...

Opracowywanie lub opiniowanie pod kątem zgodności z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Wytycznymi i Komunikatami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej projektu wewnętrznej procedury w zakresie anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Opis Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń, określać powinna w szczególności: osobę odpowiedzialną za odbieranie zgłoszeń; sposób odbierania zgłoszeń; sposób ochrony pracownika lub innej osoby wykonującej czynności na rzecz instytucji obowiązanej dokonujących...

Opracowywanie lub opiniowanie pod kątem zgodności z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Wytycznymi i Komunikatami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej projektu wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Opis Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej podlega bieżącej weryfikacji oraz w razie potrzeby aktualizacji. Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej określać powinna, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, zasady...

Organizacja wydarzeń

Opis Organizacja wydarzeń artystycznych, kulturalnych i naukowych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054...

Wsparcie projektów artystycznych

Opis Wspieranie projektów artystycznych, zwłaszcza projektów prezentowanych w miejscach o dużym znaczeniu dla kultury oraz w renomowanych ośrodkach naukowych i artystycznych w kraju i zagranicą.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu...

Mapping 3D i 2D – oferta szkoleniowa

Opis Warsztaty mappingu 3D i 2D. Warsztaty artystyczne i projektowanie na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31,...

Doradztwo metodyczne

Opis Współpraca z instytucjami edukacyjnymi (np. szkoły) oraz wydawnictwami w zakresie edukacji i materiałów do nauki j. niemieckiego.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31,...

Wykłady / seminaria / warsztaty dotyczące wybranych zagadnień z zakresu propedeutyki literatury na poziomie szkół ponadpodstawowych, przeznaczone dla uczniów i nauczycieli – oferta szkoleniowa

Opis Wykłady / seminaria / warsztaty dotyczące wybranych zagadnień z zakresu propedeutyki literatury na poziomie szkół ponadpodstawowych, przeznaczone dla uczniów i nauczycieli.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii...

Tłumaczenia, przekłady użytkowe

Opis Oferta tłumaczeniowa dostępna dla języka czeskiego, serbskiego.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77) 452-70-54e-mail:...

Pomoc w wyszukiwaniu partnerów biznesowych

Opis Pomoc w wyszukiwaniu partnerów biznesowych w krajach anglojęzycznych, francuskojęzycznych, niemieckojęzycznych i rosyjskojęzycznych.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka...

Formy spawane ze stali

Opis Formy spawane ze stali.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77) 452-70-54e-mail: transferwiedzy@uni.opole.pl

Spoty wideo, montaż i postprodukcja

Opis Spoty wideo, montaż i postprodukcja.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77) 452-70-54e-mail: transferwiedzy@uni.opole.pl

Mapping

Opis Pokazy mappingu we wnętrzu lub plenerze.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77) 452-70-54e-mail: transferwiedzy@uni.opole.pl

Skany fotografii archiwalnych

Opis Skany fotografii: pozytywy/negatywy.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77) 452-70-54e-mail: transferwiedzy@uni.opole.pl

Adiustacja materiałów zdjęciowych

Opis Wywoływanie plików RAW, korekcja tonalna i barwna.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77) 452-70-54e-mail: transferwiedzy@uni.opole.pl

Fotografia dokumentacyjna wydarzeń

Opis Sesja dokumentująca wydarzenia.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77) 452-70-54e-mail: transferwiedzy@uni.opole.pl

Studyjne sesje

Opis Studyjne sesje tematyczne: portret, fotografia produktowa, fotografia kulinarna itp. Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77)...

Sesje plenerowe

Opis Sesja plenerowa.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77) 452-70-54e-mail: transferwiedzy@uni.opole.pl

Opracowania rekomendacji

Opis Opracowania rekomendacji (przeglądy systematyczne, tzw. systematic reviews) dotyczących skuteczności danych metod diagnostycznych i leczniczych w świetle Evidence Based Medicine.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i...

Opinie i ekspertyzy technologiczne

Opis Opinie i ekspertyzy technologiczne dotyczące sprzętu fizjoterapeutycznego.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77) 452-70-54e-mail:...

Fotografia artystyczna

Opis Sesja artystyczna.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77) 452-70-54e-mail: transferwiedzy@uni.opole.pl

Sitodruk na tkaninach

Opis Sitodruk na tkaninach (koszulki, torby itp.).Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77) 452-70-54e-mail: transferwiedzy@uni.opole.pl

Projektowanie materiałów promocyjnych

Opis Projektowanie materiałów promocyjnych: plakaty, foldery, katalogi, ulotki, zaproszenia itp. Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77)...

Projektowanie identyfikacji wizualnej

Opis Projektowanie identyfikacji wizualnej.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77) 452-70-54e-mail: transferwiedzy@uni.opole.pl

Kurs języka polskiego

Opis Kurs języka polskiego przygotowujący do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054...

Opracowanie biznesplanu

Opis W ramach sporządzania biznes planu prowadzimy następujące działania: określenie wspólnie z Klientem celu i zakresu biznes planu, dokonanie prezentacji planowanego przedsięwzięcia gospodarczego, opracowanie harmonogramu przedsięwzięcia, sporządzenie analizy...

Opracowanie studium wykonalności inwestycji

Opis W ramach sporządzania SWI prowadzimy następujące działania: przedstawienie informacji o firmie, przedstawienie działalności firmy, opracowanie podstawowych informacji o projekcie (inwestycji), sporządzenie charakterystyki branży i kierunków jej rozwoju,...

Doradztwo w zakresie restrukturyzacji finansowej

Opis W ramach sporządzania planów restrukturyzacyjnych prowadzimy działania mające na celu opracowanie m.in. takich jego części jak: analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika; prezentacja proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa...

Badania dotyczące ekonomicznych, organizacyjnych, prawnych a przede wszystkim finansowych możliwości rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach polskiej gospodarki rynkowej

Opis Badania dotyczą między innymi wskazania ekonomicznych, organizacyjnych, prawnych a przede wszystkim finansowych możliwości rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach polskiej gospodarki rynkowej. Wskazania i oceny funkcjonowania nowych form...

Coaching grupowy – praca z celem zawodowym

Opis Coaching grupowy przewidziany jest dla osób, które zainteresowane są pracą z wybranym przez siebie celem zawodowym. Głównym założeniem spotkań jest motywacja do zmiany i osiągania lepszej skuteczności w działaniu. Każdy uczestnik formułuje własny cel, z którym...

Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości

Opis Opracowanie informacji o nieruchomościach na podstawie dostępnych źródeł. Niezbędne dokumenty w obrocie nieruchomościami. Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami. Aspekty praktyczne.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum...

Analiza zachowań rynkowych podmiotów

Opis Badanie postaw, zachowań, opinii, poglądów uczestników wybranych rynków we wskazanym kontekście.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77)...

Raporty z badań patentowych w stanie techniki

Opis Sprawdzenie baz patentowych oraz innych publicznie dostępnych źródeł w celu znalezienia rozwiązań podobnych do proponowanego przez przedsiębiorstwo. Raporty mogą być wymagane w projektach dotacyjnych i dofinansowaniach.Numer usługiWięcej informacji udziela...

Proekologiczna technologia uprawy roślin

Opis Ograniczenia dawki agrochemikaliów, w tym: 1. dobór optymalnych zabiegów agrotechnicznych w zależności od zastosowanej uprawy; 2. dobór środków ochrony roślin; 3. optymalizacja nawożenia w zależności od rodzaju uprawy.Numer usługiWięcej informacji udziela...

Określenie wpływu oddziaływania składowisk odpadów przemysłowych i wysypisk odpadów komunalnych na dynamikę przemian fizyko-chemicznych i biologicznych w wybranych elementach środowiska przyrodniczego

Opis Ocena oddziaływania składowisk odpadów w oparciu o badanie wód piezometrycznych oraz gleb, z naciskiem na migrację mobilnych zanieczyszczeń charakterystycznych dla tego rodzaju obiektów.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy...

Mykologia budowlana

Opis Mykologia budowlana.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77) 452-70-54e-mail: transferwiedzy@uni.opole.pl

Pomiary Rn-222

Opis Pomiary stężeń radonu (Rn-222) w budynkach, w miejscach pracy, w powietrzu glebowym i w wodzie. Określenie średniorocznego stężenia radonu (z obliczeń).Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu...

Wyznaczanie rozkładu gęstości elektronowej

Opis Wyznaczenie dyskretnej struktury elektronowej związków organicznych, analiza energetyczna oddziaływań międzymolekularnych, opis właściwości potencjału elektrostatycznego. Model eksperymentalny lub teoretyczny.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie...

Wiązania wodorowe

Opis Badania strukturalne oraz elektronowe oddziaływań niekowalncyjnych w strukturach związków organicznych.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel....

Przemiany fazowe

Opis Opis molekularny mechanizmów przemian fazowych w związkach hybrydowych organiczno-nieorganicznych na podstawie struktury krystalicznej.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul....

Inżynieria materiałowa

Opis Badania struktur supramolekularnych w organicznych monokryształach molekularnych.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77) 452-70-54e-mail:...

Doradztwo w chemii organicznej

Opis Konsultacje w sprawie stosowania i wykorzystania substancji organicznych. Co to za związek chemiczny, sposób bezpiecznego stosowania, przechowywania, utylizowania, przedstawienie jego właściwości chemicznych i fizycznych, możliwość stosowania zamienników, sposób...

Pracownia NMR

Opis Pracownia NMR wykonuje eksperymenty 1D oraz 2D NMR (w zakresie temperatur +20֯C do +120֯C) w roztworach. Wyposażenie oraz parametry techniczne spektrometru Bruker Ultra Shield 400 MHz pozwalają na wykonanie prostych jak również zaawansowanych eksperymentów 1D NMR...

Modelowanie molekularne struktury, parametrów energetycznych i spektroskopowych (FT-IR, Ramana i NMR) molekuł o znaczeniu biologicznym oraz składników nowych materiałów, w tym nanorurek węglowych, fulerenów i grafenów

Opis Modelowanie molekularne struktury, parametrów energetycznych i spektroskopowych (FT-IR, Ramana i NMR) molekuł o znaczeniu biologicznym oraz składników nowych materiałów, w tym nanorurek węglowych, fulerenów i grafenów.Numer usługiWięcej informacji udziela...

Wyznaczanie rozkładu gęstości elektronowej

Opis Wyznaczanie rozkładu gęstości elektronowej.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77) 452-70-54e-mail: transferwiedzy@uni.opole.pl

Studia mechanizmów przemian fazowych

Opis Studia mechanizmów przemian fazowych.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77) 452-70-54e-mail: transferwiedzy@uni.opole.pl

Wiązania wodorowe

Opis Wiązania wodorowe.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77) 452-70-54e-mail: transferwiedzy@uni.opole.pl

Przemiany fazowe

Opis Przemiany fazowe.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77) 452-70-54e-mail: transferwiedzy@uni.opole.pl

Nowe materiały o właściwościach polarnych

Opis Nowe materiały o właściwościach polarnych.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77) 452-70-54e-mail: transferwiedzy@uni.opole.pl

Inżynieria materiałowa

Opis Inżynieria materiałowa.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77) 452-70-54e-mail: transferwiedzy@uni.opole.pl

Identyfikacja zafałszowań produktów spożywczych

Opis Identyfikacja zafałszowań produktów spożywczych (np. miody, oliwa, wina itp.)Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77) 452-70-54e-mail:...

Badanie odporności na starzenie (pogorszenai właściwości) różnych materiałów eksploatowanych na zewnątrz pomieszczeń tj. poddanych działaniu warunków atmosferycznych zarówno w warunkach naturalnych (stacja poligonowa) oraz w przyspieszonych testach laboratoryjnych

Opis Ekspozycja materiałów i wyrobów na warunki atmosferyczne na stacji poligonowej, lub badania w aparatach Xenotest lub Wezerometr w uzgodnionych warunkach lub zgodnie z normami.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i...

Badania fotooksydacji materiałów polimerowych

Opis Badania stabilizacji i degradacji materiałów poddanych działaniu promieniowania w zakresie UV.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77)...

Synteza i badania kompleksów metali przejściowych z różnymi ligandami organicznymi w reakcjach sprzęgania krzyżowego a także jako prekursorów metaloorganicznych katalizatorów do aktywowania małych cząsteczek, głównie alkenów i związków cyklicznych

Opis Synteza i badania kompleksów metali przejściowych z różnymi ligandami organicznymi w reakcjach sprzęgania krzyżowego a także jako prekursorów metaloorganicznych katalizatorów do aktywowania małych cząsteczek, głównie alkenów i związków cyklicznych.Numer...

Chemia i technologia poliolefin obejmująca syntezę i badanie właściwości katalitycznych metaloorganicznych układów w procesie niskociśnieniowej polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin i związków cyklicznych; badania kinetyki i mechanizmu koordynacyjnej polimeryzacji takich monomerów; charakterystyka właściwości strukturalnych i fizyko-mechanicznych otrzymanych polimerów

Opis Chemia i technologia poliolefin obejmująca syntezę i badanie właściwości katalitycznych metaloorganicznych układów w procesie niskociśnieniowej polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin i związków cyklicznych; badania kinetyki i mechanizmu koordynacyjnej...

Wykonanie badań określających wrażliwość na światło różnych substancji chemicznych, barwników, środków spożywczych oraz komponentów różnych materiałów narażonych na działanie światła

Opis Wykonanie badań określających wrażliwość na światło różnych substancji chemicznych, barwników, środków spożywczych oraz komponentów różnych materiałów narażonych na działanie światła.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i...

Oznaczanie składu olejków eterycznych

Opis Oznaczanie składu olejków eterycznych.Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiegoul. Grunwaldzka 31, pok. 2,345-054 Opoletel. (77) 452-70-54e-mail: transferwiedzy@uni.opole.pl

Przeciwdziałanie różnorodnym przejawom zjawisk patologicznych (np. profilaktyki uzależnień, zapobiegania zjawiskom przemocowym, aktywizacji lokalnych grup społecznych) – oferta szkoleniowa

Opis Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla różnych grup społecznych (młodzieży i dorosłych, rodziców, nauczycieli, opiekunów, pracowników socjalnych, asystentów), oraz szkół i instytucji edukacyjnych, pomocowych, organizacji i firm. Oferta szkoleń prowadzona w języku...

Zasilanie kadry pedagogicznej i socjalnej

Opis Zasilanie kadry pedagogicznej i socjalnej – poprzez kształcenie studentów przygotowujące do pracy w zawodzie pracownika socjalnego, nauczyciela, opiekuna-wychowawcy, pedagoga, pedagoga specjalnego, w tym również poprzez organizację praktyk studenckich oraz...

Dziedzictwo Kulturowe

Opis Zespół Badawczy Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego/ UNESCO Chair on Cultural Property Law zrzesza prawników z kraju i zagranicy zajmujących się prawną ochroną dóbr kultury. W ramach swojej działalności zespół współpracuje m. in. z analogicznymi katedrami na...

Religia i prawo

Opis Zespół Badawczy Prawa Wyznaniowego "Law & Religion" to unikatowy ośrodek w skali kraju specjalizujący się w relacjach Państwo - Kościół. Badania zespołu obejmują m.in restytucję mienia kościelnego, finanse kościołów, finanse kościołów i związków wyznaniowych,...

Realizacja na zlecenie lub w ramach konsorcjum projektów naukowo–badawczych, badawczo–rozwojowych i rozwojowych badań uwzględniających potrzeby podmiotów z otoczenia zewnętrznego

Opis Realizacja na zlecenie lub w ramach konsorcjum projektów naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych i rozwojowych badań uwzględniających potrzeby podmiotów z otoczenia zewnętrznego. Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i...

Prawne Aspekty Nowych Technologii

Opis Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii to jeden z czołowych ośrodków zajmujących się prawnymi aspektami nowych technologii, w szczególności sztucznej inteligencji, blockchain i smart city. Centrum współtworzy pierwszą w Polsce Wirtualną Katedrę...

Realizacja usług prawnych w obszarach: umowy w administracji, partnerstwa publiczno-prywatne, prawo finansowe, prawo własności intelektualnej, nauki penalne, ochrona informacji niejawnych, prawo wyznaniowe, prawo samorządu terytorialnego, prawo gospodarcze, upadłościowe i handlowe, postępowanie cywilne, prawo wspólnotowe i międzynarodowe

Opis Realizacja usług prawnych przez specjalistów w następujących kluczowych obszarach: umowy w administracji, partnerstwa publiczno – prywatne, prawo finansowe, prawo własności intelektualnej i na dobrach kultury, nauki penalne, ochrona informacji niejawnych, prawo...

Udział pracowników wydziału w realizowanych w jednostkach sektora publicznego, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych pracach o charakterze rozwojowym lub aplikacyjnym, wymagających wiedzy specjalistycznej z uprawianych na wydziale dyscyplin

Opis Udział pracowników wydziału w realizowanych w jednostkach sektora publicznego, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych pracach o charakterze rozwojowym lub aplikacyjnym, wymagających wiedzy specjalistycznej z uprawianych na wydziale dyscyplin.Numer...

Opinie, ekspertyzy chiropterologiczne

Opis Wykonywanie monitoringów, raportów, ocen oddziaływania na środowisko, inwentaryzacji oraz innych ekspertyz przyrodniczych dotyczących nietoperzy. Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu...

Ekspertyzy entomologiczne

Opis Identyfikacja owadów na potrzeby planów ochrony, ocen oddziaływania na środowisko, wycinki drzew, gatunków szkodliwych, kwarantannowych i inwazyjnych. Inwentaryzacje entomologiczne. Monitoringi przyrodnicze. Przenoszenie gatunków chronionych.Numer usługiWięcej...

Opinie dotyczące herpetofauny

Opis Prace dotyczące herpetofauny (inwentaryzacje na obszarach planowanych dróg, oględziny obszarów planowanego usunięcia wierzchniej warstwy glebowej celem rozpoczęcia eksploatacji surowców skalnych, ekspertyzy herpetologiczne na potrzeby zadań ochronnych itp.).Numer...

Opinie, ekspertyzy ornitologiczne

Opis Wykonywanie monitoringów, raportów, ocen oddziaływania na środowisko, inwentaryzacji oraz innych ekspertyz przyrodniczych dotyczących ptaków oraz awifauny. Numer usługiWięcej informacji udziela Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu...